معرفی و فروش انواع گیربکس و درام

معرفی و فروش انواع گیربکس و درام (1)

معرفی و فروش انواع گیربکس و درام

دوشنبه, 13 آبان 1392 ساعت 16:41

گیربکسSN

نوشته شده توسط

گیربکس

گیربکس وظیفه انتقال نیرو و کاهش سرعت 6 به 1.5  را ازالکتورموتور به نوار نقاله  دارد.
6 قسمت کلی دارد که عبارت است از 1:پوسته 2:دنده شفتی 3:چرخ دنده 4:بوش 5: بلبرینگ  6:کاسه نمد که انواع آن :
Sn2گیربکس   :1
Sn3  گیربکس :2
Sn4  گیربکس :3
دقت در ماشین کاری قطعات سبب افزایش عمر گیربکس خواهد شد.

جوش رولیک

Play:r goes here

منو رولیک